Tỷ lệ nợ xấu bất động sản 2017 giảm mạnh

Tỷ lệ nợ xấu bất động sản 2017 giảm mạnh

Tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất vừa diễn ra, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ lệ nợ xấu đầu tư kinh doanh bất động sản đã giảm mạnh mạnh từ 7,05% xuống còn 4,06% sau 4 năm.

Tỷ lệ nợ xấu bất động sản 2017 giảm mạnh

Cụ thể, tính đến hết tháng 7 vừa qua, dư nợ cấp tín dụng đầu tư kinh doanh bất động sản đã tăng khoảng 4% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 9% dư nợ đối với nền kinh tế. Dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản cũng  tăng trưởng khoảng 11% khi chuyển hướng sang lĩnh vực tiêu dùng về nhà ở, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực của người tiêu dùng.

Trước những tín hiệu khả quan như trên, NHNN cũng đã có những chỉ đạo ban đầu cho các tổ chức tín dụng để tập trung xử lý nợ xấu, trọng tâm là lĩnh vực bất động sản. Trong thời gian vừa qua, việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã hỗ trợ nhiều cho thị trường bất động sản để từng bước phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn, các Bộ, ban ngành cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và thông báo công khai. Ngoài ra cũng phải rà soát lại các quy định, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xem xét phê duyệt dự án để liên tục đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của người dân.

Một số quy định liên quan đến một số vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh hiện nay như: căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng…, thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng nước ngoài; liên tục rà soát và điều chỉnh các văn bản pháp luật để phù hợp với từng giai đoạn thực tế.

Đối với những dự án có yếu tố nước ngoài, cần sớm có những điều chỉnh về chính sách để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và thu hút nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia trong lĩnh vực chuyển nhượng các dự án bất động sản.