Tổng giá trị bất động sản tồn kho còn 25.723 tỷ đồng

Tổng giá trị bất động sản tồn kho còn 25.723 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, tính đến cuối tháng 11/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 25.723 tỷ đồng. So với Quý I/2013 con số này đã giảm 102.825 tỷ đồng, tương đương 79,99%. Còn so với cùng kỳ năm 2016 giảm 5.300 tỷ đồng và giảm 313 tỷ đồng so với tháng 10/2017.

Tổng giá trị bất động sản tồn kho còn 25.723 tỷ đồng

Trong đó, tồn kho nền đất nhà ở dẫn đầu với 3.087.761 m2, tương đương 12.265 tỷ đồng. Xếp thứ hai là tồn kho nhà thấp tầng với 3.062 căn, tương đương 6.973 tỷ đồng. Với phân khúc căn hộ chung cư còn khoảng 2.862 căn, xấp xì 4.146 tỷ đồng và kho đất nền thương mại còn 580.421 m2 tương đương với 2.339 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, tổng số tồn kho trên địa bàn còn khoảng 5.313 tỷ đồng, giàm 11.747 tỷ đồng; giảm 4,96% so với tháng 12/2016 và giảm 19 tỷ đồng so với tháng 10/2017.

Với thị trường Tp.Hồ Chí Minh, giá trị tồn kho bất động sản là 4.725 tỷ đồng, so với tháng 12/2016 đã giảm 18.55% và giảm 56 tỷ đồng so với tháng 10/2017.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trong nhóm bất động sản hạng mục chiếm tỷ trọng cao nhất là dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở; nhà để ở kết hợp với cho thuê mà các khoản cho vay này, khách hàng trả nợ bằng các nguồn thu nhập không phải từ tiền lương hay tiền công của khách hàng.

Lĩnh vực bất động sản thường tập trung cho vay mua nhà với lãi suất cạnh tranh và hạn mức vốn cao, tuy nhiên, các nhà băng vẫn tỏ vẻ khá thận trọng đối với các khoản vay dành cho nhà đầu tư.