Những vướng mắc của thị trường bất động sản Việt Nam

Những vướng mắc của thị trường bất động sản Việt Nam

Theo đánh giá của HoREA – Hiệp hội BĐS Tp.HCM, thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm vừa qua đang gặp nhiều khó khăn, gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh dự án của các doanh nghiệp.

Những vướng mắc của thị trường bất động sản Việt Nam

  • Chính sách chấp thuận chủ trương đầu tư

Hiện nay, các cơ quan nhà nước vẫn chưa giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các trường hợp doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chuyên dùng để thực hiện dự án BĐS. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung và giao dịch dự án khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bị đọng vốn kéo dài, chịu lãi vay tăng cao,…

  • Giải phóng mặt bằng

Theo thời gian, công tác giải phóng mặt bằng đang ngày càng gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp khó đạt được thoả thuận với tất cả người sử dụng đất. Vì vậy, nhiều dự án bị chậm trễ, chôn vốn kéo dài thậm chí là không thể triển khai.

  • Chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án BĐS

Tính đến hết tháng 10 vừa qua, cả nước mới có 15/23 hồ sơ chuyển nhượng dự án được chấp thuận. Vì vậy, các nhà đầu tư mới chưa có điều kiện để thay thế chủ đầu tư cũ, khởi động lại các dự án đã bị ngừng triển khai hoặc chưa tạo được sự thông thoáng trong thị trường chuyển nhượng dự án, có thêm nguồn thu thuế cho ngân sách nhà nước.

  • Thủ tục hành chính

Thực tế, tại Việt Nam, thủ tục hành chính vẫn còn rất nhiêu khê và xuất hiện hiện tượng một số cán bộ, công chức nhà nước Sở, ngành thành phố có biểu hiện tiêu cực, dẫn đến việc thẩm định, phê duyệt dự án của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, gây lãng phí thời gian và chi phí…