Người nước ngoài có được phép sở hữu đất nông nghiệp tại Việt Nam không?

Việt Nam là một quốc gia có nền nông nghiệp phát triễn mạnh mẽ. Vì nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế đất nước, nên Luật Đất đai đưa ra nhiều quy định nhằm bảo vệ và cải tạo đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp được giao cho người dân để sản xuất nông nghiệp và người được giao đất không được sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích. Vậy người nước ngoài có được phép mua đất nông nghiệp ở Việt Nam không?

Rows of sugarbeets in Yellowstone River Valley noted for their production in Sidney, Montana, USA

Căn cứ Điều 5, Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được giao đất, cho thuê đất, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của điều luật, bao gồm:

– Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định theo luật dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);

– Các hộ gia đình, cá nhân trong nước (gọi chung là hộ gia đình).

– Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam cư trú trên cùng thôn, tổ dân phố, khu dân cư tương tự, có cùng phong tục, tập quán, cùng dòng họ.

– Cơ sở tôn giáo, bao gồm chùa, nhà thờ, thánh thất, miếu, thiền viện, tịnh thất, trường đạo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở tôn giáo khác.

– Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện nước ngoài khác có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận, cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan, tổ chức liên Chính phủ và cơ quan đại diện liên chính phủ các tổ chức.

Căn cứ theo quy định này thì người nước ngoài không thuộc danh sách được công nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 quy định về người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng không đề cập đến người nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc người nước ngoài không được ưu tiên giao đất theo quy định của pháp luật Việt Nam nên chỉ được mua nhà để ở (không quá 50 năm, theo một số điều kiện nhất định) chứ không phải đất nông nghiệp.