Ngành bất động sản năm 2019 sẽ chững lại

Ngành bất động sản năm 2019 sẽ chững lại

Đánh giá từ Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, trong năm 2019, ngành bất động sản sẽ phát triển chậm lại, từ 193,2% của năm 2018 xuống 43,6%.

Ngành bất động sản năm 2019 sẽ chững lại

Chủ trương của cơ quan quản lý nhà nước là sẽ hướng nguồn vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời giảm nguồn vốn vào lĩnh vực phi sản xuất, có rủi ro cao. Vì vậy, bất động sản sẽ là một trong những lĩnh vực được quan tâm nhất để kiểm soát chặt chất lượng tín dụng từ năm 2019.

Ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2019 là 14%, tương đương với 2018, do đó, lượng vốn cho ngành bất động sản hứa hẹn sẽ thấp hơn 2018 tương đối.

Song song với đó, tỷ lệ vốn vay ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng được thắt chặt hơn. Cụ thể, giảm tỷ lệ xuống còn 40% từ đầu tháng 1/2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm 2%, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ hơn. Các khoản vay bất động sản sẽ tăng hệ số rủi ro từ 150% lên 200%.

BVSC nhận định, nguồn vốn tín dụng này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản cùng những cá nhân cho vay mua nhà. Nguyên nhân nằm ở những điều chỉnh về mặt chính sách của cơ quan quản lý này là rất cần thiết và quan trọng, khi mà ngành bất động sản Việt Nam trong năm 2018 giao dịch vô cùng sôi động.

Chính vì những lý do đó, năm 2019 sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng chậm lại của ngành bất động sản nhưng điểm sáng sẽ đến từ một vài doanh nghiệp lớn như VHM, VIC.