Bất động sản sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi sửa đổi thuế VAT

bất động sản

Năm luật thuế đang được dự kiến để sửa đổi và bổ sung bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế tài nguyên, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong số đó, điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định chuyển quyền sử dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và Điều 7 quy định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là giá bán bất động sản chưa có thuế giá trị gia tăng, ngoại trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuế đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Bất động sản

Thực tế, trong quá thì áp dụng luật đã có rất nhiều vướng mắc đối với các dự án bất động sản chung cư cao tầng phải phân bổ tiền sử dụng đất để xác định giá đất được trừ theo từng căn hộ rất phức tạp, thậm chí có nhiều dự án chung cư cao tầng không tình trừ giá đất phải nộp ngân sách khi xác định giá tính thuế giá trị gia tăng.

Chưa kể đối với những trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua các tổ chức, cá nhân khác qua nhiều năm, cơ quan thuế và cơ sở kinh doanh bất động sản đều gặp phải những khó khăn bởi không có cơ sở luật để thi hành.

Do đó, Chính phủ đã đề nghị sửa đổi theo hướng bỏ quy định về chuyển quyền sử dụng đất không chịu thuế giá trị gia tăng để chuyển sang chịu thuế với mức thuế suất thông thường là 10%.

Tuy nhiên, sửa đổi này sẽ ít nhiều tác động và làm giá nhà tăng lên rất nhiều, trong khi hiện nay 70% thị trường bất động sản là nhà ở và còn rất nhiều người phải cải thiện nhà ở. Chưa kể đánh thuế VAT lên quyền sử dụng đất trên thực tế là đánh thẳng vào người tiêu dùng, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quyết định giao dịch của người mua dẫn đến thị trường bị chững lại và dẫn đến hàng loạt hệ lụy đối với các ngành liên quan.