Tag: bất động sản Canada

bất động sản Canada
September 11, 2017
Comments Off

Người tiêu dùng Canada tin rằng bất động sản sẽ suy giảm

Ấn bản mới nhất của Nanos Canadian Confidence Index của Bloomberg cho thấy sự sụt giảm liên tục, phần lớn là do sự sụt giảm bền vững trong chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Canada về giá trị